Aktuality

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první kolo příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020.

3. 8. 2015 - 14:32

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

číst více