Granty, podpory, příspěvky Jihočeského kraje

Jedná se o programy, které jsou vyhlášeny v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje i v rámci rozpočtu jednotlivých odborů KÚ JČK.

Po zveřejnění podmínek grantového nebo příspěvkového programu nastávává období pro příjem žádostí s pevně stanoveným termínem ukončení příjmu žádostí. Po uplynutí tohoto termínu následuje období hodnocení podaných žádostí. Celý proces je zakončen schválením konkrétních finančních částek konkrétním žadatelům.

 Podrobnější informace a aktuální výzvy naleznete na stránkách www.kraj-jihocesky.cz, v sekci granty, fondy EU → granty a příspěvky JK.

Aktuality: