Rostlinná výroba

Mladá generace a zemědělství: Co brání spojení těchto dvou světů?

4. 3. 2024 - 10:18

Dlouhodobé stárnutí populace a nedostatečná generační obměna zůstávají tichou hrozbou, která postupem času nabírá na naléhavosti. To a také diametrálně odlišná mentalita a preference mladších generací můžou být nenápadnou, avšak ostrou kudlou do zad pro některá z povolání, která již teď trpí nedostatečnou nabídku pracovních sil. Jedním z odvětví, kterého se tento problém dotýká, je právě zemědělství. V období 2005–2020 se podíl mladých zemědělců na celkovém počtu zemědělců v EU výrazně snížil. A tento problém přetrvává i nadále. Česko patří mezi evropské země s nejnižším podílem mladých zemědělců. V současnosti je tady asi jen 6 % pracovníků v nejmladší kategorii do 25 let. Na druhém protipólu je potom Dánsko či Nizozemí. Nejvíce se to týká malých farem, ale objevuje se i u těch větších. Není vůbec snadným úkolem ukázat zájemcům o práci potenciál práce v zemědělství a nějakým způsobem je nalákat. Jak ale v mladší generaci vzbudit zájem o tuto oblast?

číst více

ČSÚ: Zemědělská produkce z rostlinné výroby letos klesne o 18,8 procenta

19. 12. 2023 - 09:44

Hodnota zemědělské produkce z rostlinné výroby letos klesne oproti roku 2022 o 18,8 procenta. O více než čtvrtinu se sníží hodnota produkce obilovin. Vyplývá to z prvního odhadu takzvaného podnikatelského důchodu zemědělské činnosti Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten očekává, že podnikatelský důchod klesne meziročně o 37,5 procenta na 16 miliard korun. Důchod měří odměnu neplacené práce, výnos z půdy patřící jednotkám a výnos z užití kapitálu. Blíží se koncepci běžného zisku před rozdělením a zdaněním. Podle ČSÚ se sestavuje na základě unijní metodiky a popisuje ekonomickou výnosnost odvětví.

číst více

Některým jihočeským zemědělcům může mráz a sníh poškodit vzrostlou řepku

19. 11. 2023 - 20:22

Kvůli letošnímu teplému podzimnímu počasí se někteří jihočeští zemědělci obávají, že jim hodně vzrostlou řepku poškodí mráz a sníh. Teplo také svědčí škůdcům, a když se přidá vlhko, bude více plísní. Řada zemědělců se rovněž potýkala v říjnu se suchem, hodně tím trpěla technika určená k orbě. ČTK to řekli zástupci zemědělců. Kritizují, že ačkoli výkupní ceny základních komodit klesly meziročně minimálně o třetinu, vývoj cen potravin tomu neodpovídá.

číst více

ZÁKAZ HNOJENÍ PLATÍ I PRO EKOPLATBU

14. 11. 2023 - 10:34

Na dokončení hnojení kejdou, digestátem, kompostem, hnojem apod. již nezbývá mnoho času. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice nastává období „zimního“ zákazu hnojení. Vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení za nepříznivých podmínek, tedy, pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, a to bez ohledu na datum.

Požadavek na zákaz hnojení v nevhodném období byl totiž již dříve převzat do tzv. „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ pro žadatele o dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a tak se vztahuje na veškerou výměru orné půdy a trvalých travních porostů žadatele, bez ohledu na výskyt zranitelných oblastí.

Ale pozor – od roku 2023 jsou tyto požadavky rovněž součástí podmínek základní celofaremní ekoplatby!

číst více