Rybářství

Mladá generace a zemědělství: Co brání spojení těchto dvou světů?

4. 3. 2024 - 10:18

Dlouhodobé stárnutí populace a nedostatečná generační obměna zůstávají tichou hrozbou, která postupem času nabírá na naléhavosti. To a také diametrálně odlišná mentalita a preference mladších generací můžou být nenápadnou, avšak ostrou kudlou do zad pro některá z povolání, která již teď trpí nedostatečnou nabídku pracovních sil. Jedním z odvětví, kterého se tento problém dotýká, je právě zemědělství. V období 2005–2020 se podíl mladých zemědělců na celkovém počtu zemědělců v EU výrazně snížil. A tento problém přetrvává i nadále. Česko patří mezi evropské země s nejnižším podílem mladých zemědělců. V současnosti je tady asi jen 6 % pracovníků v nejmladší kategorii do 25 let. Na druhém protipólu je potom Dánsko či Nizozemí. Nejvíce se to týká malých farem, ale objevuje se i u těch větších. Není vůbec snadným úkolem ukázat zájemcům o práci potenciál práce v zemědělství a nějakým způsobem je nalákat. Jak ale v mladší generaci vzbudit zájem o tuto oblast?

číst více