Lesnictví

Informace k opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zemědělství k řešení kalamitní situace v lesích

15. 11. 2022 - 08:25

Vydaná opatření obecné povahy (OOP) obsahují mimořádná opatření pozitivního charakteru, kterými se cíleně uvolňují stávající pravidla tak, aby vlastníci lesů získali větší prostor k co nejefektivnějšímu využití omezených pracovních kapacit na zefektivnění boje s kůrovcem a postupnou obnovu lesních porostů na kalamitních holinách.

číst více