Živočišná výroba

Zelená nafta pro živočišnou výrobu

7. 5. 2019 - 13:12

Dne 8. 5. 2019 bude v Integrovaném zemědělském registru spuštěna funkcionalita umožňující generování „Intenzity chovu zvířat za kalendářní čtvrtletí pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, pokud se spotřeba prokazuje evidencí o skutečné spotřebě“ za první čtvrtletí roku 2019. 

číst více

Jednotná žádost 2019

9. 4. 2019 - 13:24

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 9.4.2019 zahájil příjem Jednotné žádosti 2019. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. 

číst více