Aktuality

Stanovisko Ministerstva zdrav. k textu Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření

19. 10. 2020 - 09:39

pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti.

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

číst více