Aktuality

Změna v dotacích na ozdravování

28. 4. 2023 - 16:09

Většina z Vás si pamatuje, že bylo v loňském roce nutno rozpočítávat náklady na ozdravování mezi jednotlivými halami. Obzvlášť u ošetření krmiv to bylo velmi problematické. V letošním roce tato povinnost odpadá. Nese to však s sebou jednu nepříjemnost - žadatel, který zároveň žádá o podporu na turnusový provoz poroden (DŽPZ), nemůže v rámci 8.F.d. uplatňovat náklady na DDD v kategorii prasnic.

číst více

Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, .........................na období 2023

27. 4. 2023 - 11:30

Ministerstvo zemědělství schválilo Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027 (dále jen „Akční plán“). Akční plán navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství, je jejím implementačním dokumentem, specifikujícím další rozvoj práce s genetickými zdroji.

číst více

Informace pro žadatele k DP 8.F.c., 8.F.d. a 20.B

24. 4. 2023 - 14:56

Od 21.4.2023 mohou žadatelé zadávat do aplikace ČÍSELNÍKY údaje o svých hospodářstvích a do APLIKACE PRO PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ daňové a účetní doklady k dotačním podprogramům 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti a  20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

číst více