Aktuality

Informace pro žadatele - prokazování produkce EZ 2023

6. 12. 2023 - 10:34

Od 1. listopadu 2023 vstoupil v platnost zákon č. 277/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož součástí je i novela zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb.

číst více

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Podpory příjmu vázané na produkci (CIS)

5. 12. 2023 - 12:43

Nově nastavené platby CIS navazují na VCS a podporují vybrané citlivé komodity, které vykazují prokazatelné obtíže a jejichž podpora je důležitá z hlediska hospodářských, sociálních a enviromentálních důvodů. Podpory CIS napomáhají konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Jednotlivé tituly jsou z důvodu zabezpečení rovných podmínek finančně zastropované.

číst více