Aktuality

Souhrn lesnických dotací: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů. MZe jim poskytuje finanční příspěvky na hospodaření

31. 3. 2023 - 11:54

I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích. Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje např. obnovu a výchovu lesních porostů, využití ekologických a šetrných technologií nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Celkem je letos na příspěvky připraveno přes 4 miliardy korun. Dotace jsou financovány převážně z Národního plánu obnovy.

číst více

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

28. 3. 2023 - 14:09

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000) podmiňují plněním stanovených požadavků a podmínek standardů DZES.

číst více

Na jihu Čech rychle roste počet hospodářských zvířat prodaných mimo EU

26. 3. 2023 - 16:19

Jihočeští veterináři loni odbavili z kraje 2911 zásilek skotu mířících do zahraničí, šlo o 72.865 zvířat. Jedna zásilka je většinou jeden kamion zvířat. Z toho 92 procent zásilek bylo do zemí Evropské unie, zbytek jinam. Počet zvířat prodaných do třetích zemí, tedy neunijních, rychle roste. Loni jich bylo meziročně zhruba o třetinu víc. Často míří do Turecka nebo do Afriky. Jihočeský kraj patří spolu s Vysočinou k těm, odkud se z Česka vyveze do ciziny nejvíc skotu. ČTK to řekli jihočeští veterináři.

číst více