Aktuality

Informace pro žadatele na dotační program 8.F.

23. 7. 2020 - 14:42

V návaznosti na zpřesnění Zásad 2020 pro dotační program 8.F.  - Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže, ze dne 22. 7. 2020 dochází u tohoto DP k následujícím změnám, které se vztahují na sledované období 2021 (1.10.2020 – 30.9.2021), v rámci nějž:

číst více

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností – nedodržení termínu seče, ...

23. 7. 2020 - 11:24

Na základě množících se dotazů veřejnosti sdělujeme, že v případě zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrných dešťových srážek a  s tím spojené  nedodržení podmínky termínu seče  do 31. 7., termínu zasetí letní meziplodiny do 31. 7. a termínu zasetí letní varianty zlepšující netržní plodiny v rámci opatření Ekologické zemědělství do 31. 7., může žadatel tuto skutečnost oznámit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“).

číst více