Aktuality

Aktuální výzvy a hrozby pro (jiho)české zemědělství

2. 5. 2023 - 14:46

V pátek 28. dubna se v prostorách Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání nad aktuálními výzvami a také hrozbami pro (nejen) jihočeské zemědělství. Pozvání děkana FZT, doc. Petra Bartoše, přijal prezident Agrární komory České republiky, ing. Jan Doležal.

číst více

Změna v dotacích na ozdravování

28. 4. 2023 - 16:09

Většina z Vás si pamatuje, že bylo v loňském roce nutno rozpočítávat náklady na ozdravování mezi jednotlivými halami. Obzvlášť u ošetření krmiv to bylo velmi problematické. V letošním roce tato povinnost odpadá. Nese to však s sebou jednu nepříjemnost - žadatel, který zároveň žádá o podporu na turnusový provoz poroden (DŽPZ), nemůže v rámci 8.F.d. uplatňovat náklady na DDD v kategorii prasnic.

číst více

Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, .........................na období 2023

27. 4. 2023 - 11:30

Ministerstvo zemědělství schválilo Akční plán Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023 – 2027 (dále jen „Akční plán“). Akční plán navazuje na strategii ochrany genetických zdrojů využitelných v zemědělství, je jejím implementačním dokumentem, specifikujícím další rozvoj práce s genetickými zdroji.

číst více