Aktuality

Výzva Ministerstva zemědělství ke splnění motivačního účinku podáním žádosti na dotační program 8.F.

5. 9. 2019 - 11:52

Žádosti na dotační program 8.F.  Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat a drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020 se podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na Odděleních příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) do 30.9.2019.

 

číst více

Informace k opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zemědělství k řešení kalamitní situace v lesích

2. 9. 2019 - 12:20

Vydaná opatření obecné povahy (OOP) obsahují mimořádná opatření pozitivního charakteru, kterými se cíleně uvolňují stávající pravidla tak, aby vlastníci lesů získali větší prostor k co nejefektivnějšímu využití omezených pracovních kapacit na zefektivnění boje s kůrovcem a postupnou obnovu lesních porostů na kalamitních holinách.

číst více