Aktuality

UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)

10. 10. 2022 - 13:51

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. upozorňuje všechny své klienty, kteří využívají podpůrného programu Finanční podpory pojištění, na povinnost doložení formuláře Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na příslušný rok, a to do 30. 10. 2022. Rozhodné je datum doručení PGRLF, místně příslušnému pracovišti SZIF nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.

číst více

Deklarace chovu koní 2022

10. 10. 2022 - 13:45

Od 1.10. do 31.10.2022 probíhá podávání deklarace chovu koní. Příprava dat deklarace chovu koní se nově připravuje v prostředí „Nového registru zvířat“. Samotné podání deklarace chovu koní probíhá na Portálu farmáře SZIF (podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém souboru ).

číst více

Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí přispělo modernizací laboratorního vybavení a

3. 10. 2022 - 08:33

Hmatatelným výsledkem tříletého vzdělávacího projektu z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika je nové laboratorní vybavení ve školách pro výzkum a analýzu regionálních potravin v České republice a v Rakousku. Uvedená technika v průběhu zmíněného období sloužila k analýze jihočeských potravin, které společně s propagací projektu směrem k jihočeským zemědělcům a potravinářům zajišťovala na „české straně“ Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK).

číst více