Ukončení správy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic

Publikováno: 30. 4. 2018

Na základě ustanovení § 20 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ze dne 14. 3. 2018, kterým se ruší nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, ukončuje SZIF administraci správy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka a na chov bahnic.

Zdroj: SZIF