Venkov

Slavnosti mrkve

14. 8. 2014 - 10:43

Čtvrtý ročník Slavnosti mrkve ve Zlivi bude zahájen 16. srpna 2014 ve  13 hodin startem soutěže Oranžové kolo a vystoupením mažoretek. Součástí akce je bubenická a ohňová show, šermíři i tradiční jarmark. Návštěvníci také mohou ochutnat pokrmy z mrkve. Na závěr slavnosti bude taneční zábava a ohňostroj.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

Slavnost chleba v Lenoře

22. 7. 2014 - 08:16

Obec Lenora pořádá v sobotu 26. července 2014 lenorskou Slavnost chleba. Celodenní program bude zahájen v 9 hodin ráno. Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší chléb“ a také „O nejlepší buchtu“ bude doprovázet vystoupení hudebních a divadelních skupin. Soutěže pro děti, prodejní stánky s ukázkou řemesel, den otevřených dveří v brusírně skla Antonína Chrapana a v neposlední řadě pečení chleba v obecní peci to vše je součástí této akce. Více informací naleznete na stránkách www.lenora.cz.

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Další ročník tradičního Borůvkobraní v Borovanech již tento víkend

7. 7. 2014 - 11:07

Všichni milovníci borůvek a výrobků z nich by neměli chybět na tradičním Borůvkobraní, které  se koná ve dnech 12. a 13. července v Borovanech. Program složený nejen z oblíbené soutěže v pojídání knedlíků nabízí program až do pozdních nočních hodin. Bude zde řemeslný jarmark, výstavy, koncerty, přednášky, ale i možnost zajímavého Borůvkového tvoření. Pozvánku s podrobným programem naleznete na stránkách www.boruvkobrani.cz.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Seminář zaměřený na využití PRV pro realizaci pozemkových úprav proběhne ve Strmilově

17. 6. 2014 - 08:38

Ministerstvo zemědělství, regionální pracoviště Celostátní sítě pro venkov (CSV) Jihočeského kraje a Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj pořádají ve dnech 19. – 20. 6. 2014 seminář na téma „Využití PRV pro realizaci komplexních pozemkových úprav v souvislosti se zemědělskou prvovýrobou“. Akce se bude konat v penzionu Mlýn, Zahrádky 83 (Strmilov). Na programu jsou nejen zajímavé semináře, ale i vystoupení zástupců obcí k realizovaným opatřením z PRV a dvě terénní exkurze. Bližší informace naleznete na stránkách www.eagri.cz, Venkov, o CSV, Krajské a regionální sítě.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Kraj podpoří pojízdné prodejny i malé podniky na venkově

27. 1. 2014 - 14:12

Druhou vlnu Grantových programů Jihočeského kraje na svém zasedání dne 23. 1. 2014 schválila Rada Jihočeského kraje. Uchazeči mohou podávat žádosti od 24. 1 2014 až do uzávěrky přihlášek, která je ve středu 19. února ve 14 hodin. Jedním z 19 grantových programů (GP),  na které bude uvolněno celkem 52,5 milionu korun je GP Rozvoje venkova kraje, opatření  Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů, podopatření : 

                                              1/ Podpora mobilních farmářských  prodejen

                                              2/ Podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat

                                              3/ Podpora prodeje ze dvora

Žádosti na předepsaném formuláři můžete zasílat elektronicky, poštou nebo osobně na Jihočeský kraj. Přesná pravidla, žádost a další informace naleznete na stránkách www.kraj-jihocesky.cz, Granty, fondy EU, Aktuální výzvy.

Zdroj podpory pro podnikatele na venkově představuje Grantový program Rozvoje venkova kraje, opatření  Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech, který se snaží podporovat malé podnikatelé v problémových regionech z důvodu snižování rozdílů mezi vyspělými oblastmi a hospodářsky slabými oblastmi kraje, se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu. Grantový program je vyhlašován se záměrem pomoci podpořit malé podnikatele do pěti zaměstnanců s místem realizace podnikatelské činnosti na vybraném území Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj se tímto způsobem mimo jiné  snaží podporovat a rozvíjet podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství  a řemesel na území našeho kraje. O všech GP druhé výzvy se podrobně informujte na výše uvedených webových stránkách.

číst více

PF 2014 z Chluman

18. 12. 2013 - 14:33

Všem našim obyvatelům, chalupářům, trhovcům, spolupracovníkům, návštěvníkům Chluman ...  a všem, kteří se do Chluman rádi vracejí, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní spokojenosti.

Zastupitelé obce Chlumany


Podívejte se, jaká atmosféra vládla na posledním předvánoční trhu v pátek 13. 12. 2013 na Lucii.Zdroj: www.chlumany.cz

číst více