Venkov

Marketingové setkání na počátku léta

18. 6. 2013 - 15:34

Jihočeští podnikatelé, manažeři, akademičtí pracovníci, zástupci obcí spolu s významnými hosty se již po čtvrté setkali na Dvoře Vondrov nedaleko Českých Budějovic. Cílem setkání v historických kulisách hospodářského dvora byla především možnost pohovořit si o pracovních problémech, možnostech a šancích. Bohatý program obohatila ochutnávka oceněných dobrot z prestižní soutěže “CHUTNÁ HEZKY.Jihočesky” a také poznání, že odborné školy zaznamenávájí růst zájmu mládeže o studium zemědělských oborů. Hlavními organizátory populární akce byla Regionální agrární komora Jihočeského kraje, Jihočeská hospodářská komora, Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje, Koně Vondrov a Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko. 

 

číst více

Na Hlubocku a Lišovsku poosmé vybírali projekty k veřejné podpoře.

18. 6. 2013 - 13:58

Téměř pět milionů korun rozdělí Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko mezi projekty realizované na svém území. Počátkem června  schválila správní rada 15 projektů, které usilovaly o dotaci v rámci 8. výzvy Místní akční supiny Hlubocko – Lišovsko (MAS HL).

 

„O dotaci se ucházelo 17 projektů, z toho 15 projektů jsme schválili k financování. Celkem mezi tyto projekty rozdělíme 4 964 994 korun,“ uvedl Lukáš Tryml,ředitel MAS HL.

 

Projekty bylo možné předkládat do tří základních oblastí: obnova a rozvoj vesnic, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a podpora zemědělství

 

Díky dotaci dojde například k rekonstrukci návesní kaple v obci Hlincová Hora, úpravě okolí kaple v Hrdějovicích, obnově božích muk v Hluboké nad Vltavou, druhé etapě rekonstrukce interiéru kostela v Rudolfově, výstavbě chodníku v Hosíně, propojení splaškové kanalizace v Libníči, výstavbě  chodníku v Kolném, opravě místní komunikace v Úsilném, vybudování chodníku v Rudolfově, opravě místní komunikace ve Skalici či modernizaci místní komunikaci v Hluboké nad Vltavou.

 

„S radostí vnímám rostoucí zájem obcí, neziskových organizací a podnikatelů o podávání projektových žádostí skrze mikroregionálně působící společnost. Platforma, v jejímž rámci spolupracují  osobnosti znalé potřeb a priorit  MASkou dotčeného území, má prokazatelně blahodárný vliv na jeho udržitelný rozvoj,“ konstatovala v souvislosti s výsledkem osmé výzvy předsedkyně Správní rady MAS HL  Hana Hricová.

                                                  

číst více

Velvyslankyně Jihoafrické republiky předala na krajském úřadu
děkanovi teologické fakulty knihy, které obsahují učení mi

30. 5. 2013 - 16:12

Velvyslankyně Jihoafrické republiky v České republlice Franki Verwey za účasti první náměstkyně jihočeského hejtmana Ivany Stráské předala v úterý 28. 5. 2013 na Krajském úřadu Jihočeského kraje děkanovi Teologické fakulty Jihočeské univerzity Tomáši Machulovi 12  knih od autora Bennie van der Walta. Publikace jsou zaměřeny na současnou situaci křesťanství v subsaharské Africe, vztahu křesťanství a politiky. Toto souborné dílo je pro jižní Čechy unikátní tím, že obsahuje samostatné kapitoly, které jsou věnovány  tematice a vlivu husitského učení v Jižní Africe. Mistr Jan Hus je reformními teology považován za významného samostatného myslitele, a v pravém slova smyslu za zakladatele pozdější Reformace a jeho dílo je dnes v Jižní Africe aktivně šířeno na mnoha místech.

Dalším pojítkem mezi jižními Čechami a Jižní Afrikou je, že jazyk afrikans je velmi blízký holandštině. A právě na jihu Čech jsou přítomny silné holandské investice, především na Lipensku v oblasti cestovního ruchu, tudíž jsou tyto aktivity pro Jihoafrickou republiku nejen atraktivní, ale i srozumitelné. Objevuje se tak řada příležitostí spolupráce s JAR, členskou zemí uskupení BRICS - zkratka označení zemí, které mají výrazný růstový potenciál a u kterých se předpokládá budoucí vliv na politické a hospodářské dění ve světě. Patří sem Brazílie, Rusko, Indie, Čína a právě Jihoafrická republika.

Setkání s jihoafrickou velvyslankyní se dále zúčastnili rektor VŠTE Marek Vochozka, pedagog a vikář českobudějovické diecéze, kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích Zdeněk Mareš, starosta městyse Frymburk Oto Řezáč, lékař a pedagog Jihočeské univerzity Petr Petr a lékař a pedagog mezinárodní školy Townshend v Hluboké nad Vltavou Jan Reban.

číst více

MZe rozdělí v dalším kole Programu rozvoje venkova 1 mld. Kč

9. 5. 2013 - 11:51

Praha 9. května (ČTK) - Ministerstvo zemědělství (MZe) schválilo pravidla pro 19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. V něm mohou zájemci žádat o podporu na rekonstrukci i výstavbu zemědělských a potravinářských provozů, na poradenské služby, na obnovu lesů po kalamitách nebo na podporu společenských funkcí lesa. Celkem v tomto kole dostanou žadatelé přibližně 1,029 miliardy korun. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo MZe. 

    "Konečná částka bude ještě upravená podle aktuálního kurzového přepočtu a zvýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech," uvedl ministr zemědělství Petr Bendl. 

    Veškeré dotace budou zájemcům proplaceny do konce roku 2015. Nově se bude podpora vztahovat i na pořízení nákladních aut s chladící nebo mrazící jednotkou pro převoz potravin. 

    Zemědělci, potravináři a lesní hospodáři, kteří chtějí v 19. kole získat dotace na rekonstrukci i výstavbu zemědělských a potravinářských provozů mohou podat žádost od 19. června do 2. července. Podpora je také určena těm, kteří budují turistické stezky v lesích nebo pořádají poradenské služby zvyšující konkurenceschopnost lesních a zemědělských hospodářů. 

    "Nově budou moci získat podporu v 19. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova i žadatelé, kteří působí na území hlavního města Prahy. Ti dosud na dotace, které přidávají hodnotu zemědělským a potravinářským produktům, nárok neměli. Také budou nově preferováni ti, kteří získali ocenění Regionální potravina," dodal Bendl.

Zdroj: http://www.kisjk.cz/

číst více

O titul Jihočeská Vesnice roku se letos utká 36 obcí

7. 5. 2013 - 11:49

JIHOČESKÝ KRAJ: Celkem 36 obcí se utká o titul Jihočeská Vesnice roku 2013. Do letošního 19. ročníku této soutěže se tak přihlásilo o pět uchazečů více, než loni. Tehdy se z prvního místa a ze zisku Zlaté stuhy pro vítěze krajského kola radovala obec Řepice na Strakonicku.

„Oficiální výsledky letošního krajského kola budou vyhlášeny 17. června na tiskové konferenci v sále Secese na krajském úřadě,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola, který každoročně přebírá nad krajským kolem záštitu.

Vítězové krajských kol se pak pravidelně utkávají o titul Vesnice roku v celostátním měřítku. Jihočeská Řepice zvítězila loni v konkurenci dalších 12 obcí i v této kategorii.

Součástí uvedené soutěže je kromě vyhlašování prvních tří míst i udělování dalších barevných stuh a ocenění. Novinkou letošního ročníku je dobrovolná kategorie Video Vesnice roku. Všechny přihlášené obce mohou natočit krátká videa, která umožní široké veřejnosti nahlédnout do jejich obce, seznámit se s jejími obyvateli, projekty a zároveň s její neopakovatelnou atmosférou.

„Smyslem videa je přinést co nejplastičtější a nejpestřejší obraz obcí a představit zajímavé aktivity či projekty, jimiž se chtějí na veřejnosti prezentovat. Může se jednat o historické perličky, unikátní památky či staré tradice a obyčeje. Zkrátka vše, co činí obce zajímavými a výjimečnými. Zároveň se tu také otevírá prostor pro prezentaci projektů, které se v obcích podařily zrealizovat, i těch, které teprve chystají. Představit tu mohou i společenský a spolkový život, který dělá z každé vesnice nejen místo k bydlení, ale také pro život,“ upřesnil Zimola.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a ministerstvem zemědělství. Jejím cílem je mimo jiné snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, místních tradic či společenského života.

 Zdroj : http://www.kraj-jihocesky.cz/

číst více