Seminář "Jak minimalizovat negativní dopady výkyvů počasí na zemědělství (pojištění, dotace, PGRLF)"

Publikováno: 4. 2. 2019

Regionální agrární komora Jihočeského kraje pořádá odborný seminář k problematice vlivu výkyvů počasí na zemědělatví, který se bude konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 10.00 hodin v  konferenčním sálu hotelu Podhrad na nám. Čsl. armády 30, v Hluboké nad Vltavou.

 

 

Seminář "Jak minimalizovat negativní dopady výkyvů počasí na zemědělství (pojištění, dotace, PGRLF)"

POZVÁNKA

 

na odborný seminář  

Jak minimalizovat negativní dopady výkyvů počasí na zemědělství (pojištění, dotace, PGRLF),

který se bude konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 10.00 hodin v  konferenčním sálu hotelu Podhrad na nám. Čsl. armády 30, v Hluboké nad Vltavou

.

PROGRAM SEMINÁŘE

  9.30 – 10.00     Prezence účastníků

10.00 – 10.15     Úvodní slovo

  (Ing. Hana Šťastná, ředitelka úřadu RAK JK)  

10.15 – 10.45     Hodnocení suchého počasí

                           (Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ  )

10.45 – 11.30     Jak souvisí suché epizody nedávné doby a měnící se klima, aneb kompenzace  co dál?

                           (doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

11.30 – 11.45      Jak minimalizovat výkyvy úrokové sazby na agropodnikání        

                            (p. Marek Bohumský, Sberbank CZ, a.s.)

11.45 – 12.15      Aktuality zemědělského pojištění

                            (Ing. Jiří Rádr, RENOMIA, a.s.)

12.15 – 12.30      Přestávka na občerstvení

      12.30 – 13.00      Dotační příležitosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině

                           (Ing. Martin Kundrát, GARANTA CZ a.s., komplexní služby v oblasti 
                             dotačního managementu)

13.00 – 13.30     " Již 26 let s PGRLF do každého počasí“ 

                                   (Ing. Jiří Bakalík, místopředseda představenstva PGRLF)

      13.30 – 14.00     Diskuse, ukončení semináře, oběd

                 

Vložné na seminář 200 Kč pro členy Regionální agrární komora Jihočeského kraje, pro ostatní 400,- Kč, je splatné při prezenci.

Svoji účast prosím potvrďte  na stánkách: http://www.rakjk.cz/calendar u příslušné akce.

 

Za organizátory srdečně zve                                       

Ing. Hana Šťastná, ředitelka RAK JK