Rybáři chtějí budovat nové rybníky a sádky. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 136 milionů o 23 milio

Publikováno: 20. 12. 2018

Celkem přišlo ve 13. výzvě Operačního programu Rybářství 120 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 136 milionů korun. 

Rybáři chtějí budovat nové rybníky a sádky. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 136 milionů o 23 milio

Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, za které mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si pořídit nové sádky a líhně. Proto ministr zvýšil podporu na tyto investice z 60 miliónů na 83 miliónů korun.

Příspěvek získají i všechny schválené žádosti, které přišly v dalších opatřeních Operačního programu Rybářství (OPR). Ve 13. výzvě OPR se tak mezi rybáře rozdělí 159 miliónu korun.

Ve 13. výzvě OPR mohli rybáři zasílat žádosti na opatření:

  • Inovace
  • Investice do akvakultury
  • Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
  • Investice do zpracování produktů
  • Vytváření organizace producentů

 

Zdroj: MZE