SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Publikováno: 2. 10. 2018

Dne 2. října 2018 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 7. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020).

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE à Program rozvoje venkova 2014-2020 à sekce „KE STAŽENÍ“ à složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření“; zároveň zveřejněno i na Portálu farmáře – sekce „Žádosti PRV – projektová opatření“ à „Soubory ke stažení“). V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány „Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace žádostí.

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 7. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu farmáře – sekce „Žádosti PRV – projektová opatření“ à „Soubory ke stažení“.

Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE à Program rozvoje venkova 2014-2020 à sekce „KE STAŽENÍ“ à složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření (společné pro všechna kola)“.

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 7. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 9. října 2018 od 8 hodin do 30. října 2018 do 18 hodin.

 

Zdroj: SZIF