Letošní žně začaly v jižních Čechách na jaře.

Publikováno: 10. 7. 2018

Na Strakonicku premiérově vjížděly sklízecí mlátičky do polí již 19. června.

Letošní žně začaly v jižních Čechách na jaře.

Počátkem druhého prázdninového týdne měli jihočeští zemědělci sklizený ze tří čtvrtin ozimý ječmen s výnosem kolem pěti tun z hektaru. „Pod střechou“ byla úroda z méně než tří procent ploch osetých ozimou pšenicí a kolem šesti procent řepky olejné.

Postup žní a jejich výsledky se kvůli rozdílným klimatickým a půdním podmínkám, i v závislosti na nadmořské výšce polí, v rámci regionu liší.

Všeobecně pěstitelé zatím hlásí průměrné až podprůměrné výnosy i kvalitu. Ozimy jsou kvůli jarnímu nedostatku vláhy řidší a produkují drobnější zrno. Na mnoha místech komplikuje zahájení seče nesourodá zralost kvůli zmlazování porostů. V sušších oblastech zaorávali mák i luskoviny.

Vláhovým deficitem původně oslabená kukuřice se díky nedávným dešťům vzpamatovala. Například agropodniky z podhůří Šumavy hlásí 90 mm srážek za posledních čtrnáct dnů. V lokalitách, kde včas napršelo, vypadají kukuřičné lány, díky nadprůměrným teplotám, jako obvykle v polovině srpna.

Zatímco první seče trav byla slabá, červnové deště dávají naději na objemnější otavy. Také druhé seče jetelovin vypadají slibněji.

Autor: RAK JK