Metodiky pro poskytování plateb 2018

Publikováno: 28. 3. 2018

Ministerstvo zemědělství na svých stránkách zveřejnilo schválené Metodiky poskytování plateb pro rok 2018. Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout jejich v plném znění.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2018 - http://eagri.cz/public/web/file/579185/Metodika_DZPZ_2018.pdf.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2018 - http://eagri.cz/public/web/file/579173/Metodika_EZ_2018.pdf.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2018 - http://eagri.cz/public/web/file/579120/Metodika_LFA_ANC_2018.pdf.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, platná pro rok 2018 - http://eagri.cz/public/web/file/579229/Metodika_AEKO_2018.pdf.

Tištěné verze budou v nejbližší době k dispozici na pracovištích SZIF.

Autor: RAK JK