Informace pro žadatele na opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy a 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Publikováno: 27. 3. 2018

Informace pro žadatele na opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy

Od 27.3.2018 je možné podávat žádosti o dotaci na péči a náhradu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007-2013) na rok 2018.

V souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb. lze žádost o dotaci na péči a náhradu EAFRD 2018 podat do 15. 5. 2018.

Příjem žádosti o dotaci na péči a náhradu bude i v roce 2018 probíhat přednostně pomocí aplikace Portálu farmáře SZIF, kde lze vygenerovat a přímo podat žádost na základě dat žádosti podané v roce 2017, popř. na základě údajů z původní žádosti o dotaci na zalesnění.

Informace o podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci 2.1. Zalesňování zemědělské půdy (viz níže), popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

Žádost o dotaci na péči a náhradu EAFRD 2018 žadatel nalezne též na stránce www.szif.cz: http://www.szif.cz/cs/zalesnovani-zemedelske-pudy. V rámci sekce 2.1. Zalesňování zemědělské půdy má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace.

 

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Od 27.3.2018 je možné podávat žádosti o dotaci na péči a ukončení v rámci opatření 8.1.1. Zalesňování zemědělské půdy na rok 2018.

V souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb. lze žádost o dotaci na péči a ukončení PRV 2017 podat nejpozději do 15. 5. 2018.

Příjem žádosti o dotaci na péči a ukončení bude v roce 2018 probíhat přednostně pomocí aplikace Portálu farmáře SZIF, kde lze vygenerovat a přímo podat žádost na základě dat žádosti podané v roce 2017, popř. na základě údajů z původní žádosti o dotaci na zalesnění.

Informace o podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů, popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

Žádost o dotaci na péči a ukončení PRV 2018 žadatel nalezne též na cestě www.szif.cz: SZIF Poskytuje/ Program rozvoje venkova 2014-2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů. V rámci sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace.

Zdroj: SZIF