Včelstva v LPIS (registr půdy)

Publikováno: 12. 3. 2018

Na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS je zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev.

Včelstva v LPIS (registr půdy)

Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi právními předpisy. Základem pro zavedení tohoto přehledu je evidence vedená v Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradišťko, a to jednak podle ustanovení § 23 (Povinnosti chovatelů) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a podle § 80 (Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku) a následných ustanovení vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Tato podmínka stanovená plemenářským zákonem pro chovatele včel je současně zahrnuta v § 51 odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace postřiků provedena, a minimálně 48 hodin před provedením této aplikace, musí zemědělec oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku. Není již potřeba docházet na obecní úřady.

Zdroj: MZE