DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2018

Publikováno: 9. 1. 2018

Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2018 na dotace na včelařská opatření.

V roce 2018 činí příspěvek Unie na provádění opatření na podporu včelařství v rámci Českého včelařského programu 1 250 511 EUR. Pro stanovení celkové finanční částky v Kč, byl v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 užit směnný kurz ECB ze dne 29. 12. 2017 ve výši 25,535 CZK/EUR.

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 63 863 596 Kč.

Zdroj: SZIF