SZIF přijímá žádosti na kompenzaci jarních mrazů na ovocných kulturách

Publikováno: 28. 11. 2016

Ode 28.11.2016 mohou ovocnáři, kterým loňské jarní mrazy způsobily škody na ovocných kulturách, podávat žádosti na dotace, které jim budou tyto škody kompenzovat. Žádosti administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Za mrazy v dubnu 2016 bude mezi pěstitele, kteří kvůli mimořádně nepříznivému počasí ztratili více než 50 procent obvyklých tržeb v porovnání s průměrem posledních tří let, rozděleno 133 milionů korun.

Finanční podporu mohou žadatelé získat díky dvěma podprogramům, a to M.1.1., který je určen pro „letní ovoce“ (broskve, meruňky, třešně, višně, švestky, rybíz červený, bílý, černý, jahody) a dále M.1.2. „jablka a hrušky“. Celkem je na oba podprogramy vyčleněno 133 milionů korun. Žadatelé, kteří měli škody vyšší než 50 %, maximálně však 75 %, dostanou odškodné ve výši 15 % svých obvyklých nákladů. Ovocnáři, kteří měli škody vyšší než 75 %, získají odškodné až čtvrtinu svých nákladů.

Od 28. listopadu do 9. prosince 2016 SZIF přijímá žádostí o dotaci v podprogramu M.1.1., tedy na letní druhy ovoce. Žádosti se podávají v tištěné podobě na Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu.

Více informací najdou žadatelé na webových stránkách SZIF www.szif.cz/cs/rizika nebo Ministerstva zemědělství www.eagri.cz. Spolu se Zásadami jsou zde uveřejněny také modelové příklady výpočtu dotace, na kterých si žadatelé mohou prakticky vyzkoušet stanovený postup prokazování škody a navazující výpočet požadavku na dotaci.

Konečná výše a sazby podpor budou pro jednotlivé podprogramy upraveny podle celkového počtu přijatých žádostí. Žádosti na podprogram M.1.2. se budou přijímat od 3. do 13. dubna 2017, v návaznosti na termín ukončení prodeje ovoce ze sklizně roku 2016.

Zdroj: SZIF