Jihočeský kraj – největší producent masa v ČR

Publikováno: 23. 6. 2015

Jihočeský kraj zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2015 propad v produkci hovězího masa proti 1. čtvrtletí předchozího roku. 

Jihočeský kraj – největší producent masa v ČR

V celkové výrobě masa je přesto již 4. rokem největším producentem masa (bez masa drůbežího) v porovnání s ostatními kraji v České republice.

Česká republika vyprodukovala v tomto období 74 354 tun masa v jatečné hmotnosti, tj. o 812 tun více než za první tři měsíce roku 2014. Celorepublikově vzrostla výroba vepřového i hovězího masa.

V Jihočeském kraji bylo v 1. čtvrtletí tohoto roku na jatkách vyrobeno celkem 14 296 tun masa (bez drůbežího) v jatečné hmotnosti. V mezikrajském srovnání Jihočeský kraj vykázal celkově nejvyšší produkci masa. Ve většině krajů se výroba masa zvýšila. Snížení zaznamenaly 4 kraje, z toho nejvýraznější pokles byl evidován v Pardubickém (pokles o 1 720 tun, tj. 20,0 %) a Moravskoslezském kraji (o 851 tun, tj. 16,8 %).

Ve výrobě vepřového masa se Jihočeský kraj umístil na první pozici – a to s 13 431 tunami v jatečné hmotnosti. Nárůst výroby vepřového masa tak činil 608 tun, tj. 4,5 % oproti 1. čtvrtletí předchozího roku. Hluboký pokles v porovnání s loňskou skutečností naopak zaznamenal kraj Pardubický, v kterém se produkce vepřového masa snížila o 1 188 tun, tj. 29,2 %, a kraj Moravskoslezský (snížení o 881 tun, tj. 19,8 %).

Průměrná živá hmotnost prasete (bez prasnic a kanců) se v kraji zvýšila z 117,0 kg živé hmotnosti na 121,2 kg, což bylo nejvíce v celé České republice.

V porovnání 1. čtvrtletí od roku 2010 v Jihočeském kraji docházelo k postupnému zvyšování výroby vepřového masa. Naproti tomu byl zaznamenán pokles hovězího masa (vč. telecího).

 

Celý text naleznete na stránkách https://www.czso.cz/csu/xc/jihocesky-kraj-nejvetsi-producent-masa-v-cr.

 

Autor: ČSÚ