Harmonogram výzev PRV pro rok 2023

Publikováno: 16. 3. 2023

Rok 2023

Proběhnou dvě kola příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce

  • července – srpen 2023
  • říjen 2023

Konkrétní termíny příjmu žádostí budou zveřejněny nejméně dva měsíce před zahájením daného kola příjmu žádostí.

Po celý rok probíhá průběžná výzva pro příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy, a to až do vyčerpání stanovené alokace.

Zdroj: MZe