Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027

Publikováno: 25. 10. 2022

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027, a to včetně ukázky portálu ISKP21+. V rámci školení byly představeny obecné informace o OP Rybářství 2021–2027, dále byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) a administrace projektů a základního ovládání portálu ISKP21+. Školení proběhla v Praze v budově Ministerstva zemědělství (14. 10. 2022), dále v Českých Budějovicích v Zastupitelském sálu Krajského úřadu (17. 10. 2022) a tento blok školení byl uzavřen online školením (21. 10. 2022).

Příloha č. 1: Představení Pravidel pro žadatele a příjemce

Příloha č. 2: Administrace prvních výzev

Příloha č. 3: Základní informace o portálu ISKP21

Příloha č. 4: Nahrávka „Ukázka portálu ISKP21“

Zdroj: MZe