Příručka pro hnojení plodin

Publikováno: 25. 11. 2021

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky.

Příručka pro hnojení plodin

Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe.

Tématické oblasti: Rostlinná výroba

Přílohy

Zdroj: ÚKZUZ