Informace pro žadatele na dotační program 8.F.

Publikováno: 26. 6. 2020

Aktualizace postupu při zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře.

Informace pro žadatele na dotační program 8.F.

Žadatelé na DP 8.F. již nemusí mít v kopiích účetních dokladů rozepsané konkrétní částky vztažené  k jednotlivým  turnusům,  halám  a  hospodářstvím,  navíc  nemusí  k danému dokladu přikládat přílohu (rozpis) obsahující tyto informace. Zcela dostačující v tomto ohledu je vyplnění daných údajů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře. Výjimkou v tomto ohledu zůstávají kopie účetních dokladů za následující úkony (detailněji uvedeno níže v textu):

  •  optimalizace  řízeného  větrání   a funkce   mikrobiálních   filtrů   (úkon   č.   004 u podprogramu 8.F.b. a úkon č. 005 u podprogramu 8.F.c.);
  •  veterinární úkony (úkon č. 007 u podprogramu 8.F.c.).

Pro dotační podprogram 8.F.b. se bude rozpis jako příloha dokládat pouze v tom případě, že účetní doklad byl vydán za úkon: optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních

 filtrů, jelikož u tohoto úkonu lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových

 nákladů na optimalizaci ventilace.

Pro dotační podprogram 8.F.c. se bude rozpis jako příloha dokládat pouze v tom případě, že účetní doklad byl vydán za úkon:

  •  optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů, jelikož u tohoto úkonu lze  uplatnit  servisní  práce  a   maximálně   30   %   z   materiálových   nákladů  na optimalizaci ventilace;
  •  na veterinární úkony  a  odběrové  soupravy  spojené  s odběry  vzorků  (stěrů) a provedením laboratorních rozborů vyplývajících z plnění požadavků na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže - kontrola  účinnosti  desinfekce,  jelikož u tohoto úkonu lze uplatnit pouze 80% nákladů.

 

 Veškeré účetní doklady však musí stále obsahovat informaci, k jakému dotačnímu

 podprogramu (8.F.a., 8.F.b., 8.F.c.) se vážou a informaci, že dané úkony k proplacení

 vychází z aktuálně platného Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření  v návaznosti na dotační podprogram.

Zdroj: SZIF